Perspectiefonderzoek ‘Goed genoeg’ opvoederschap

Perspectiefonderzoek
‘Goed genoeg’ opvoederschap.

Wanneer er sprake is van meervoudige en/of complexe problematiek
binnen een gezin kan de vraag opspelen of de opvoedingssituatie
goed genoeg is. Ieder kind verdient het om zich op een veilige plek
optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat ouders
over de juiste opvoedingsvaardigheden beschikken. Bij een
perspectiefonderzoek 'goed genoeg' opvoederschap wordt
onderzocht of een kind zich veilig en optimaal kan ontwikkelen.

Tijdens een perspectiefonderzoek voert X-Tense observaties uit, wat betekent dat wij kijken hoe het er in de thuissituatie aan toe gaat. De jeugd- en gezinsagogen doen dit zo'n drie tot vijfmaal per week in overleg met het gezin en de regiehouder.

X-Tense observeert op 20 verschillende punten die verdeeld zijn in drie hoofdstukken, namelijk:

- Ontwikkelingsbehoeften van het kind / de kinderen;
- Opvoedcapaciteiten;
- Gezins- en omgevingsfactoren.

Naast de observaties zullen de jeugd- en gezinsagogen gesprekken voeren met de gezinsleden, waaronder de kinderen, en belangrijke betrokkenen (bijvoorbeeld: school, sport, consultatiebureau). Tijdens de gesprekken met de kinderen staat de methodiek Signs of Safety centraal.

De jeugd- en gezinsagogen maken gebruik van diverse methodieken en interventies om het functioneren van het gezin in kaart te brengen. Denk aan de veiligheid in het gezin, de zelfredzaamheid van zowel ouders als de kinderen, de emotionele en fysieke beschikbaarheid en het gezinsfunctioneren.

Safety first

X-Tense